Новини Інституту Вийшов 1-й номер експертно-аналітичного бюлетеня ІСЕМВ НАН України за квітень 2014 р. Докладніше

14 листопада 2013 року відбулася конференція відділу міжнародних валютно-фінансових відносин: ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ. Докладніше

24 жовтня 2013 року в Інституті відбулася конференція "СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ", на якій було обговорено злободенні питання сьогодення. Докладніше

Інформація про Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України Докладніше Фотогалерея

Фотографії з конференцій, круглих столів, семінарів та інших заходів інституту.

Експертно-аналітичний бюлетень №10

...правительство Украины и министерство экономики не спешат идти на уступки требованиям Европейской Комиссии... - C. 8. кандидат исторических наук, зав. отделом трансатлантических исследований

Выйти на более высокий уровень научно-технического и экономического развития Украина может лишь в тесной интеграции с Россией и другими странами ТС. - C. 51. -Фомин С.С., ведущий научный сотрудник отдела теории международных отношений

Експертно-аналітичний бюлетень №10 Зелений розвиток може стимулювати зростання та врегульовувати проблеми екологічного дефіциту... - C. 66. кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин

Фахове видання з економічних та політичних наук

ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС-ХХІ Науковий журнал "Економічний часопис-ХХІ"
внесено до 7 провідних міжнародних
наукометричних баз даних наукових видань Дізнатися більше

Конференції і круглі столи

Дізнатися більше

Дізнатися більше