Дорогие гости и читатели нашего сайта!
Желаем дальнейших открытий и свершений на научной ниве!


Докладніше

Докладніше Докладніше

Інформація про Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України Докладніше

Фотогалерея

Фотографії з конференцій, круглих столів, семінарів та інших заходів інституту.

Коментарі фахівців

Експертно-аналітичний бюлетень №10 ...правительство Украины и министерство экономики не спешат идти на уступки требованиям Европейской Комиссии... - C. 8.

кандидат исторических наук, зав. отделом трансатлантических исследований

Експертно-аналітичний бюлетень №10 - C. 51.

ведущий научный сотрудник отдела теории международных отношений - C. 66.

-Олійник О.М., відділу міжнародних валютно-фінансових відносин

ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС-ХХІ Науковий журнал "Економічний часопис-ХХІ" внесено до 7 провідних міжнародних
наукометричних баз даних наукових видань

Дізнатися більше

Конференції і круглі столи

Дізнатися більше

Експертно-аналітичний

Дізнатися більше