регистрация ФЛП Харьков

ІСЕМВДорогие cотрудники ИМЭМО НАН Украины!


Дорогие гости и читатели нашего сайта!


Христос Воскрес! Поздравляем Вас с праздником Светлой Пасхи и Воскресения Христова!
Желаем счастья, здоровья, больших успехов! Желаем дальнейших открытий и свершений на научной ниве! В семейной и личной жизни благополучия и спокойствия!


Редакционная коллегия сайта ИМЭМО НАН Украины.

Новини Інституту

Вийшов 1-й номер експертно-аналітичного бюлетеня ІСЕМВ НАН України за квітень 2014 р.

14 листопада 2013 року відбулася конференція відділу міжнародних валютно-фінансових відносин: ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ.

24 жовтня 2013 року в Інституті відбулася конференція "СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ", на якій було обговорено злободенні питання сьогодення.

Про Інститут

Інформація про Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Фотогалерея

Фотографії з конференцій, круглих столів, семінарів та інших заходів інституту.

Коментарі фахівців

Експертно-аналітичний бюлетень №10

...правительство Украины и министерство экономики не спешат идти на уступки требованиям Европейской Комиссии... - C. 8.

-Толстов C.В., кандидат исторических наук, зав. отделом трансатлантических исследований

Експертно-аналітичний бюлетень №10

Выйти на более высокий уровень научно-технического и экономического развития Украина может лишь в тесной интеграции с Россией и другими странами ТС. - C. 51.

-Фомин С.С., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела теории международных отношений

Експертно-аналітичний бюлетень №10

Зелений розвиток може стимулювати зростання та врегульовувати проблеми екологічного дефіциту... - C. 66.

-Олійник О.М., кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин

Фахове видання з економічних та політичних наук

ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС-ХХІ
Науковий журнал "Економічний часопис-ХХІ"
внесено до 7 провідних міжнародних
наукометричних баз даних наукових видань

Конференції і круглі столи

Розміщення матеріалів конференцій і круглих столів, а також листів запрошеннь на відповідні заходи інституту.

Експертно-аналітичний бюлетень

Бюлетень публікує короткі експериментальні роботи з актуальних проблем міжнародних економічних відносин і політологічних питань.


SITE-MAP